تاریخچه

تاریخچه کر کودک کاموا و فعالیت خوانندگان کر کودک کاموا و بهتاش داورپناه، از دی‌ماه ۱۳۹۶ آغاز می‌شود. آموزش هنرجویان، برگزاری کنسرت (داستان موزیکال گل خنده، گل اخم) و ضبط استودیویی از فعالیت‌های بهتاش داورپناه و خوانندگان این گروه در سال اول فعالیت است. پس از یک سال فعالیت، از دی‌ماه ۱۳۹۷ کر کودک کاموا دور جدید فعالیت‌های خود را با این نام آغاز کرده‌است. فعالیت‌های گروه از این تاریخ را می‌توانید از بخش اخبار پی بگیرید.

[عکس بالا از سارا رفانی]