صندوق کر کودک کاموا

صندوق کر کودک کاموا - نشان

خوانندگان کر کودک کاموا پس از گذراندن دوره‌ی آموزشی برای عضویت در گروه شهریه پرداخت نمی‌کنند. مخارج گروه، از جمله هزینه‌ی محل تمرین و ملزومات دیگر از طریق صندوق گروه پرداخت می‌شود. موجودی این صندوق از دو راه زیر تامین می‌شود.

  • پرداخت‌های داوطلبانه (سرپرست، مربیان، والدین خوانندگان و حامیان دیگر)
  • درآمدهای گروه (بابت اجرا، ضبط و … )

همچنین گزارش‌های مالی گروه و صندوق به صورت شفاف و ماهانه در اختیار اعضا و حامیان گروه قرار می‌گیرد. درصورت تمایل می‌توانید از طریق دکمه‌ی زیر به صفحه‌ی پرداخت به صندوق کر کودک کاموا مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق، دوره‌های آمادگی عضویت در گروه یا تمایل به همکاری با گروه می‌توانید از طریق تلفن گام (داخلی ۴) با ما تماس بگیرید. 

با گام تماس بگیرید. 02128426123