بایگانی: اعضای پیشین

در این صفحه می‌توانید فهرستی از نام اعضای پیشین کر کودک کاموا را ببینید.

اگر می‌خواهید صفحه‌ی اعضای کنونی کر را ببینید، به این صفحه بروید.

  • روژان حیدری (دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۸)
  • کتایون توکلی (دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۸)
  • شقایق سبحانی (دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۸)