آرشا فریزاده ؛ خواننده

آرشا فریزاده - خواننده کر کودک کاموا

آرشا فریزاده

متولد ۱۳۹۰
خواننده کر کودک کاموا
از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا کنون
فارغ‌التحصیل دوره موسیقی کودک بهتاش داورپناه
فارغ‌التحصیل دوره ورودی کر
معلم سلفژ: بهتاش داورپناه
ساز تخصصی: فلوت
معلم ساز: شهرام رکوعی

پیشینه در کر کودک کاموا

پیشینه در کر کودک بهتاش داورپناه (پیش از دی‌ماه ۱۳۹۷)