مانلی پیوسته ؛ خواننده

مانلی پیوسته - خواننده کر کودک کاموا

مانلی پیوسته

متولد ۱۳۸۹
خواننده کر کودک کاموا
عضویت:‌ از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا کنون
فارغ‌التحصیل دوره‌ی ورودی کر
معلم سلفژ: بهتاش داورپناه
ساز تخصصی: پیانو
معلم ساز: رضا طاهری

پیشینه در کر کودک کاموا

    پیشینه در کر کودک بهتاش داورپناه (پیش از دی‌ماه ۱۳۹۷)