معرفی اعضا: کوروش محسنی

کوروش محسنی - خواننده کر کودک کاموا

کوروش محسنی

متولد ۱۳۹۱
خواننده کر کودک کاموا
از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا کنون
ساز تخصصی: کلارینت
معلم ساز: مینلی دانلیان

پیشینه در کر کودک کاموا

پیشینه در کر کودک بهتاش داورپناه (پیش از دی‌ماه ۱۳۹۷)