معرفی اعضا: روژان حیدری

روژان حیدری - خواننده کر کودک کاموا

روژان حیدری

متولد ۱۳۸۹
خواننده کر کودک کاموا
از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا کنون
فارغ‌التحصیل دوره موسیقی کودک بهتاش داورپناه
ساز تخصصی: قانون
معلم ساز: پریچهر خواجه

پیشینه در کر کودک کاموا

پیشینه در کر کودک بهتاش داورپناه (پیش از دی‌ماه ۱۳۹۷)