معرفی اعضا: شقایق سبحانی

شقایق سبحانی - خواننده کر کودک کاموا

شقایق سبحانی

متولد ۱۳۸۸
خواننده کر کودک کاموا
از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا کنون
فارغ‌التحصیل دوره موسیقی کودک بهتاش داورپناه
ساز تخصصی: ویلن‌سل
معلم ساز: شبنم جعفری‌راد

پیشینه در کر کودک کاموا

پیشینه در کر کودک بهتاش داورپناه (پیش از دی‌ماه ۱۳۹۷)